Skip to content

Lovenan käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

1. Yleistä
1.1 Nämä yleiset käyttöehdot (“Ehdot”; ”Sopimus”) koskevat In Love Group Oy:n (”me”) tarjoaman deittialustan (”Alusta”) ja sitä koskevan internetsivun (”Sivusto”) käyttöä.
1.2 Alustaamme ja Sivustoamme voivat käyttää vain täysi-ikäiset ja oikeustoimikelpoiset käyttäjät (”Käyttäjä”; ”sinä”) näiden Ehtojen ja muiden soveltuvien ohjeistusten mukaisesti.
1.3 Voimme muuttaa näitä Ehtoja aika ajoin esimerkiksi kehittäessämme Alustaamme. Kulloinkin voimassa oleva versio Ehdoista on saatavilla Alustalla ja Sivustolla. Käyttämällä Alustaa hyväksyt käyttämishetkellä voimassa olevat Ehdot. Jos Ehtojen muutos on merkittävä tai liittyy hintojen tai hinnoittelun muutokseen, ilmoitamme Käyttäjälle Ehtojen muutoksesta valitsemallamme tavalla.
1.4 Alustan käyttäminen edellyttää, että toimitat meille Alustan pyytämiä tietoja. Mikäli yhteys- tai muut Alustan käyttämiseksi tarvittavat tiedot muuttuvat, sinun tulee viivytyksettä päivittää tietosi.

2. Alustan saatavuus
2.1 Pyrimme pitämään Alustan jatkuvasti käyttäjiemme saatavilla. Toisinaan voimme kuitenkin keskeyttää Alustan käytön. Näitä tilanteita ovat muun muassa asennus-, muutos- tai ylläpitotyöt. Lisäksi voimme keskeyttää Alustan käytön turvallisuusuhkan johdosta tai lain tai muun viranomaisvaatimuksen tai - ohjeistuksen johdosta.
2.2 Meillä on oikeus Käyttäjää kuulematta estää pääsy Alustalle tai poistaa Alustalle tallennettua sisältöä, jos meillä on perusteltu epäilys, että Alustalle tallennetaan sopimatonta sisältöä, muiden käyttäjien Alustan käyttö voi vaarantua tallennetun sisällön johdosta tai näitä Ehtoja tai Alustamme sääntöjä rikotaan.

3. Käyttäjän velvollisuudet
3.1 Käyttäjän tulee säilyttää luottamuksellisesti ja vain omassa tiedossaan Alustamme käyttämiseksi tarvittava käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjä on täysin vastuussa sen käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista. Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa meille yhteydenottolomakkeella käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan luvattomasta käytöstä tai muusta Alustan sääntöjen, turvallisuuden tai ehtojen rikkomuksesta.
3.2 Käyttäjä on vastuussa Alustan käytöstä, Alustan kautta jaetusta sisällöstä ja Alustaa hyödyntäen tehdystä tietojen vaihdosta sekä viestinnästä.
3.3 Käyttäjä ei saa käyttää Alustaa häirintään, uhkauksiin tai toisena esiintymiseen. Käyttäjä ei saa ladata, lähettää, välittää tai muutoin saattaa toisten saataville (a) laitonta, haitallista, uhkaava, syrjivää, herjaavaa, säädytöntä, mautonta, rasistista, paheksuttavaa tai toisen yksityisyyttä loukkaavaa sisältöä tai (b) toisen immateriaalioikeuksia tai yksityisyyttä loukkaavaa sisältöä tai (c) roskapostia, mainoksia tai vastaavaa sisältöä. Käyttäjä ei saa ladata tai välittää viruksia, matoja, troijalaisia tai mitään haittakoodia. Käyttäjä ei saa rikkoa soveltuvaa lainsäädäntöä, Alustan sääntöjä eikä käyttää Alustaa mihinkään laittomaan tai kiellettyyn tarkoitukseen.

4. Immateriaalioikeudet
4.1 Ohjelmisto ja muu Alustaa sekä Sivustoa koskeva teknologia sekä niiden muutokset ovat yksistään meidän ja/tai kolmannen osapuolen omaisuutta ja niitä voi suojata tekijänoikeus tai muu immateriaalioikeus. Alustaan liittyvään ohjelmistoon tai teknologiaan ei anneta Käyttäjälle muuta oikeutta kuin näistä Ehdoista ilmenevä Alustan käyttöoikeus. Näiden Ehtojen perusteella emme anna mitään oikeutta käyttää meidän tai Alustan logoja, domainnimiä tai muita brändiin liittyviä nimiä tai tunnisteita.
4.2 Meillä on vapaa oikeus hyödyntää Käyttäjien meille toimittamia parannusehdotuksia, kommentteja tai ehdotuksia.
4.3 Käyttämällä Alustaa toimitat meille tietoja ja aineistoa (”Käyttäjän aineisto”), johon sinulla säilyy täysi omistusoikeus. Jotta voimme tarjota laadukkaan deittialustan käyttäjillemme ja edelleen kehittää Alustaa, annat meille kaikkeen Käyttäjän Aineistoon ei-yksinomaisen, peruuttamattoman, lisämaksuttoman, maailmanlaajuisen ja ajallisesti rajoittamattoman oikeuden hyödyntää Käyttäjän Aineistoa vapaasti meidän liiketoiminnassamme. Tämä oikeus sisältää oikeuden vapaasti edelleen luovuttaa ja muokata Käyttäjän Aineistoa.

5. Vakuutukset ja korvausvelvoite
5.1 Käyttäjä vakuuttaa, että (a) Käyttäjällä on kaikki tarvittavat oikeudet käyttää, hyödyntää ja levittää Käyttäjän Aineistoa Alustalla näiden Ehtojen mukaisesti ja (b) Käyttäjän Aineisto ei loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia.
5.2 Käyttäjä vastaa kaikista kuluista ja meille tai meidän konserniyhtiöllemme esitetyistä vaateista ja vaatimuksista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti Käyttäjän Aineistosta tai Käyttäjän näiden Ehtojen rikkomisesta. Meillä on oikeus halutessamme puolustautua itse edellä mainittuja vaateita vastaan.

6. Hinnoittelu, muutokset ja maksuehdot
6.1 Käyttäjän jäsenyys on kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun mukainen. Palvelu laskutetaan Käyttäjältä kuukausittain. Antamalla laskutustiedot Käyttäjä antaa Alustalle oikeuden maksun toteuttamiseen.
6.2 Käyttäjän maksullisen jäsenyyden aikana meillä on oikeus muuttaa hintoja sekä muuttaa Alustaa tai sen osaa maksulliseksi. Ennen hinnoittelun muutosta Käyttäjälle ilmoitetaan muutoksesta, siihen liittyvästä hinnoittelusta ja laskutuskaudesta. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, Käyttäjän asiakkuus ja sopimus meitä kohtaan päättyy.
6.3 Meillä lisäksi on oikeus tarjota Alustallamme maksullisia lisätuotteita. Saatamme myös tarjota palvelun maksutonta testausta Käyttäjille, avata erilaisia kampanjoita tai tarjouksia. Sitoumus maksullisiin lisätuotteisiin ja kampanjoihin tai tarjouksiin syntyy vasta, kun Käyttäjä vahvistaa kyseisen tilauksen ja tämän maksuehdot tai kampanjan tai tarjouksen ehdot.

7. Vastuunrajoitus
7.1 Käytät Alustaa omalla riskillä, Alusta ja Sivusto toimitetaan sellaisenaan emmekä anna mitään takuuta tai vakuutuksia Alustaan, Sivustoon, kumppanin löytymiseen, laatuun, kolmannen oikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun liittyen. Meillä ei ole vastuuta Käyttäjän Aineiston katoamisesta tai tuhoutumisesta.
7.2 Emme ole sinua kohtaan vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista. Jos meidät katsottaisiin laista johtuen vastuulliseksi sinua kohtaan, enimmäisvastuumme sinua kohtaan on viisikymmentä Euroa.

8. Ylivoimainen este
8.1 Meillä on oikeus siirtää Alustaan liittyvien palveluiden toimituspäivää tai purkaa sopimus tai muuttaa Alustaa tai Sivustoa ilman että siitä aiheutuu seuraamuksia meille, jos olemme estyneet liiketoimintamme harjoittamisesta syystä, jota meillä ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on siitä riippumaton. Tällainen tapahtuma voi olla muun muassa sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, toimittajan viivästys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä meistä riippumaton syy.

9. Luottamuksellisuus
9.1 Kumpikaan Ehtojen osapuoli tai työntekijämme tai konserniyhtiömme eivät saa käyttää tai ilmaista toisen osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin näiden Ehtojen ja tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

10. Muut ehdot
10.1 Käyttäjä ei voi siirtää näitä Ehtoja tai osapuolten välistä sopimusta ilman meidän kirjallista etukäteen antamaamme suostumusta. Voimme siirtää Ehdot ja osapuolten välisen sopimuksen kolmannelle ilmoittamalla Ehtojen siirrosta Käyttäjälle.
10.2 Se, että osapuoli jättää käyttämättä näihin Ehtoihin perustuvan oikeutensa, ei rajoita osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota kyseiseen tai muuhun oikeuteensa.

11. Voimassaolo ja irtisanominen
11.1 Nämä Ehdot tulevat voimaan, kun ne on julkaistu ja ovat voimassa toistaiseksi, kunnes Käyttäjä peruuttaa tilauksensa tai me päätämme Käyttäjän asiakkuuden. Käyttäjän tilauksen päätyttyä Käyttäjän tietoja säilytetään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.
11.2 Käyttäjä voi irtisanoa tilauksensa ja asiakkuuden meihin peruuttamalla tilauksensa koska tahansa. Peruutuksen jälkeen voit käyttää Alustaa jo maksetun laskutusjakson loppuun asti.
11.3 Meillä on oikeus irtisanoa Käyttäjän Sopimus meitä kohtaan milloin tahansa. Tällöin Käyttäjällä on oikeus käyttää Alustaa jo maksetun laskutusjakson loppuun asti. Lisäksi voimme irtisanoa nämä Ehdot ja osapuolten välisen Sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli Käyttäjä rikkoo olennaisesti Ehtojen mukaisia velvoitteitaan tai Alustan sääntöjä. Käyttäjän rikkoessa olennaisesti Ehtojen mukaisia velvoitteitaan Käyttäjällä ei ole oikeus saada jo maksettuja maksuja takaisin.

12. Soveltuva laki ja riidanratkaisu
12.1 Näihin Ehtoihin ja osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.
12.2 Näistä Ehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Käyttäjän kotipaikan tuomioistuimessa. Käyttäjällä on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.